PSA en werkdruk

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is "PSA en Werkdruk", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

De werkgever is verplicht grensoverschrijdend gedrag en werkdruk te voorkomen. Onder Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt agressie en (seksuele) intimidatie, geweld, pesten veroorzaakt door collegae en of derden. Dit kan leiden tot lichamelijk en psychische klachten. Werkdruk verwijst naar de balans tussen de kwalitatieve taakeisen (complexiteit en emotionele belasting), de kwantitatieve taakeisen (hoeveelheid en werktempo) en kennis, competentie, vaardigheden en uithoudingsvermogen van een medewerker. Te hoge werkdruk ontstaat als je lange tijd achter elkaar niet aan de eisen in je werk kunt voldoen.

PSA en werkdruk kan leiden tot werkstress. Werkstress verwijst naar de (gezondheids)toestand van een persoon en is een reactie op werkdruk en PSA.

Loop de volgende punten langs bij de RI&E:

 • heeft er een onderzoek plaatsgevonden op de onderdelen PSA en werkdruk als onderdeel van een algemene RI&E, of is dit recent onderzocht tijdens als onderdeel van een medewerker onderzoek/ PMO.
 • preventieve maatregelen & afspraken om PSA en werkdruk te voorkomen en bestrijden: denk dan aan gebouwtechnische oplossingen, alarmsystemen, zo min mogelijk alleen werken, training in de-escaleren etc..
 • zijn er procedures voor opvang en nazorg ingeval van geweld/ calamiteiten
 • voorlichting en training in signaleren van PSA en werkdruk

Bij werkdruk kijk dan naar:

Door zowel te hoge als te lage werkdruk kan werkstress ontstaan. Werkdruk wordt veroorzaakt door:

 • te veel werk in te weinig tijd (piekbelasting);
 • te weinig taken en geen uitdaging in het werk;
 • niet in staat te zijn het werk goed in te delen;
 • geen regelmogelijkheid te hebben om werkdruk te verdelen of de werkzaamheden zelf in te delen;
 • irreële en niet haalbare doelen te stellen met betrekking tot werkzaamheden;
 • doelstellingen die regelmatig worden bijgesteld;
 • problemen in de werk- en privéomgeving zoals bijvoorbeeld spanning of ziekte in de privésfeer.

Handige instrument en link

Werkstress veroorzaakt verzuim, uitval en lagere productiviteit van werknemers. De Inspectie SZW controleert of jouw organisatie genoeg doet tegen werkstress. Met de drie zelfinspecties check je dit zelf.

GA NAAR: Zelfinspectie tool ongewenst gedrag en werkdruk van Inspectie SZW

De Werkdruk Wegwijzer (TNO) leidt je in vijf stappen naar een passende aanpak van werkdruk. Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven en organisaties kunnen de Wegwijzer gebruiken. De Wegwijzer is een aanklikbare pdf. Er zitten veel koppelingen in met signaleringsinstrumenten en oplossingen.

Download: Werkdruk Wegwijzer van TNO

Meer weten over andere onderdelen van de RI&E? Klik dan hier

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!