Inrichting van de werkplek

Werkgevers en werknemers hebben een groot gezamenlijk belang bij goede arbeidsomstandigheden. Geen enkele organisatie is zonder risico’s. Wie arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum wil beperken en dus verzuim wil voorkomen, doet er goed aan om de risico’s in kaart te brengen. Dit doe je aan de hand van een RI&E (artikel 5 arbowet). Een van de onderdelen waar tijdens de RIE verplicht aandacht aan besteed moet worden is "inrichting van een veilige werkplek", wat hiermee precies bedoeld wordt, leggen we graag even uit.

De meeste mensen brengen dagelijks ongeveer een derde van de tijd door op het werk.

Om te beginnen biedt een goede werkplek voldoende armslag om de werkzaamheden naar behoren te kunnen verrichten. Om gezond en veilig te kunnen werken is voldoende (dag)licht nodig en gelden criteria voor temperatuur, ventilatie en geluid. Deze onderdelen worden ook bij het onderwerp fysische factoren meegenomen.

Maar ook zijn er richtlijnen voor het aantal beschikbare vierkante meters per persoon, het daglicht, meubilair en de werkapparatuur. Neem ook de mogelijkheden tot staan en zitten, de werkhoogte. In andere woorden de ergonomie van een werkplek. Elke type werkplek heeft zijn specifieke risico’s. Denk aan kantoor versus werken in een magazijn. Naast eerder beschreven aandachtspunten zoals gevaarlijk stoffen etc.. denk dan ook aan:

  • Werkplaatsnormen (m2)
  • Ergonomie van de werkplekinrichting
  • Aanrijdgevaar (in magazijn, werken aan de weg..)
  • Alleen werken
  • Werken in speciale ruimtes (besloten, kleine, donkere, warme, vochtige ruimtes
  • Kantoorwerkplekken: Is de beeldschermwerkplek (stoel, bureau, beeldscherm) conform voorschriften ingeregeld, genoeg wekplekken, opslagvoorziening
  • Werken op hoogte, daken, nabij water etc..

Werken op een externe locatie.
Verrichten medewerkers werkzaamheden buiten de deur, denk aan een bouwplaats oid? Voer dan een Project RI&E uit. Dit is een aanvulling op de algemene RI&E. Omdat ieder project weer anders is, moet voor ieder project de risico’s opnieuw in kaart gebracht worden. Handige richtlijnen voor een project-RIE is de VCA of  Project RI&E van I&I Mens en Werk. Met dit instrument maak je een inventarisatie en evaluatie voor alle werkzaamheden die jullie medewerkers buiten de deur doen.

ONDERSTEUNING BIJ DE RI&E NODIG? KLIK DAN HIER!