RI&E Opstellen

Wil je als onderneming graag een RI&E opstellen? Als goed werkgever moet je ervoor zorgen dat medewerkers in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Het  inventariseren en oplossen van arbeidsrisico’s is een continue proces. Om je daarbij te helpen heeft VSD de e-RI&E ontwikkeld.

  • Je voldoet aan alle verplichtingen
  • Een veilige werkomgeving voor jouw personeel
  • Real time inzicht in en controle over jouw arbo risico’s

Wat is een RI&E?

Een RI&E is een risico inventarisatie en evaluatie. Sinds 1 januari 1994 is elke werkgever verplicht om een RI&E op te stellen. Alleen kleine ondernemingen tot 25 medewerkers mogen gebruikmaken van een checklist gezondheidsrisico’s in plaats van een volledige RI&E.  Als ondernemer moet je onderzoeken of de werkomgeving en de werkzaamheden die personeelsleden uitvoeren risico’s met zich mee brengen die de inzetbaarheid van de medewerker denk aan de fysieke en mentale belasting negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast zal je ook moeten onderzoeken wat voor gevolgen de werkzaamheden op de lange termijn mee brengen voor de gezondheid van jouw personeel. Naast het opstellen van een RI&E moet je ook een plan van aanpak hebben. Hierin staat hoe je de blootstelling aan de  bestaande risico’s beperkt dan wel oplost.

Bespaar kosten door gezonde medewerkers

U moet als ondernemer investeren in een RI&E. De tijd en het geld die je investeert in de RI&E zijn echter beperkt ten opzichte van de kosten die je  kunt besparen. Met behulp van een RI&E creëer je namelijk een veilige werksfeer voor jouw medewerkers. Op termijn verdien je de investering altijd terug dankzij gezonder en meer gemotiveerde medewerkers. Daarnaast beperkt je jouw uw risico op aansprakelijkheid omdat je als ondernemer jouw verantwoordelijkheid neemt ten opzichte van jouw medewerkers. Het is dus voor jouw van belang dat je als werkgever stil staat bij de bedrijfsveiligheid en inzetbaarheid van jouw medewerkers.  

Een RI&E digitaal opstellen

Kies je voor VerzuimService Desk als partner dan kies je voor kwaliteit in combinatie met maatwerk en investeer je letterlijk in jouw toekomst. Met behulp van onze e-RI&E  kan je makkelijk jouw risico’s inventariseren. Heb je een branche RI&E? Geen probleem! Deze kan in zijn geheel worden opgenomen in de web applicatie. Ons digitale plan van aanpak is erg gebruiksvriendelijk. Zo verstuurt het systeem herinneringsberichten aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het oplossen van openstaande acties zoals bijvoorbeeld de implementatie van veiligheidsverbeteringen. Ten slotte is het mogelijk om bepaalde acties (BHV, instellen werkplekken, controles) periodiek terug te laten komen, nieuwe beheersmaatregelen toe te voegen (bijvoorbeeld voorkomend uit een PMO/PAGO of wijzigingen naar aanleiding van een nieuw gebouw). Dankzij ons digitale plan is jouw RI&E altijd en overal beschikbaar en kan het gemakkelijk worden aangepast indien nodig.

Ik wil een veilige en gezonde werkomgeving afspraak maken

BENIEUWD NAAR DE E-RIE..? LEES DAN DE 10 PLUSPUNTEN