Vangnet- en maatwerkregeling

Deze regeling stelt dat een werkgever een basiscontract afsluit met een gecertificeerde Arbodienst om alle Arbozaken te regelen. De vangnetregeling is anders dan de maatwerkregeling, waarbij de werkgever zelf de deskundigen kan kiezen. Bij de vangnetregeling, zetten wij als Arbodienst onze providersboog in. Deze kerndeskundigen kunnen de werkgever helpen bij taken die volgens de Arbowet verplicht zijn. Denk hierbij aan de bedrijfsarts, de arbeidshygiënist, de veiligheidsdeskundige en de arbeids- en organisatiedeskundige.

Maatwerkregeling
De maatwerkregeling kun je zien als een flexibele variant van de vangnetregeling. Ook hier is een basiscontract met een arbodienst verplicht onderdeel, maar de werkgever kiest binnen deze regeling zelf voor de deskundigen die nodig zijn. Een werkgever kan echter alleen kiezen voor een maatwerkregeling wanneer er een OR of PVT binnen het bedrijf aanwezig is.
Het voordeel hiervan is dat de werkgever zelf kan bepalen met wie er wordt samengewerkt, maar het vraagt ook meer inspanning van de werkgever zelf. De werkprocessen moeten beschreven worden en de werkgever moet over ondersteunende voorzieningen en systemen beschikken. Daarnaast moet de werkgever zelf de coördinatie van het verzuimproces regelen. Belangrijke voorwaarde is dat er tenminste één bedrijfsarts beschikbaar is voor verzuimbegeleiding, het (open) spreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO/PAGO) en aanstellingskeuringen.