Arbo adviseur

Merk je dat er opvallend veel verzuim is binnen je organisatie? En wil je hier iets aan doen? Dan is het zaak dat je eerst inzicht krijgt in de oorzaken van het verzuim. VerzuimService Desk (VSD) kan voor jou een verzuimanalyse uitvoeren, waarna er een plan kan worden gemaakt om het verzuim binnen je organisatie terug te dringen.  

 

Wat kan ik verwachten van een verzuimanalyse?

Verzuim is het gevolg van een verstoring van de balans tussen de organisatie, de mensen en de werkzaamheden. Zo’n verstoring kan zeer uiteenlopende oorzaken hebben. Een verzuimanalyse maakt helder waar die oorzaken liggen, en brengt de problematiek zowel op individueel als op organisatiebreed niveau helder. Behalve het in kaart brengen van de oorzaken besteden we ook aandacht aan het inzichtelijk maken van de aan het verzuim verbonden kosten, en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

 

Verzuim beheersbaar maken

Op basis van de vastgestelde oorzaken, de frequentie en duur van het verzuim, kan worden vastgesteld of er behoefte is aan bijvoorbeeld meer of andere individuele begeleiding. Er kan ook uitkomen dat er op organisatorisch vlak zaken moeten veranderen. We kijken samen met jou op welke manieren we het verzuim binnen de organisatie beheersbaar kunnen maken. Zo hoeft er bij langdurig en/of frequent verzuim niet altijd sprake te zijn van een medische reden; spanningen en conflicten op de werkvloer of met leidinggevenden kunnen ertoe leiden dat werknemers het laten afweten. Of dit voor jouw organisatie geldt ondervinden we door het uitvoeren van de verzuimanalyse.

Advies, trainingen en workshops

Op basis van de verzuimanalyse stellen we samen met jou een plan op om het verzuim terug te dringen. We geven deskundig advies, niet alleen om het huidige verzuimprobleem op te lossen, maar ook om verzuim in de toekomst te voorkomen. Indien nodig kan er een mediator of andere arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Naast het verstrekken van advies en begeleiding bieden wij tevens diverse trainingen en workshops aan. Hierbij kun je denken aan verzuimcoaching, leiderschapscoaching en teamcoaching. Het klinkt wellicht wat vreemd uit onze mond, maar wij willen er alles aan doen om te zorgen dat je ons in de toekomst eigenlijk niet meer nodig hebt!

Ik ben benieuwd hoe VSD mij kan helpen. AFSPRAAK MAKEN

Ja, ik wil graag een verzuimanalyse laten uitvoeren!