Verzuimcoach

Verzuim is voor veel organisaties een lastig onderwerp. Onze verzuimcoaches helpen je en trainen je om meer grip te krijgen op het verzuim in jouw organisatie!

  • Analytisch en doelgericht: onze coaches leveren concrete ondersteuning op maat
  • Houd kosten in de hand: dankzij een verzuimcoach van VSD beperk je de verzuimkosten

Verzuimcoaches: Analyse van knelpunten

Er zijn veel factoren die invloed kunnen hebben op verzuim. Voorbeelden van dit soort factoren zijn: soort werk, organisatiecultuur, privé omstandigheden en werkdruk. Wil je verzuim terug brengen binnen jouw organisatie? Dan is het belangrijk inzicht in de oorzaken van verzuim te krijgen. Dan is de helft namelijk al gedaan. Is een verzuimvraagstuk complex? De verzuimcoaches van VSD zijn gespecialiseerd in deze vraagstukken en helpen je met concrete advies en ondersteuning.

Hoe gaat een verzuimcoach te werk?

VSD geloofd in structurele oplossingen. Het is namelijk de bedoeling dat wij minder belangrijk worden. Onze verzuimcoach zal eerst in kaart brengen waar de knelpunten zich binnen jouw organisatie afspelen. Deze knelpunten worden met je geëvalueerd en vormen enerzijds een aanvulling op jullie huidige HRM en vitaliteitsbeleid en anderzijds worden deze knelpunten vertaald naar een concrete oplossingen. Door on the job coaching en samenwerking met onze coach ontwikkel je alle handvatten die je nodig hebt om actief grip te houden op het verzuim binnen jouw onderneming. Door samen te werken met VSD investeer je in jouw toekomst.

Verzuimcoach: blijvende aandacht voor verzuim

Om een goed resultaat te kunnen waarborgen is het belangrijk om blijvend aandacht te hebben voor verzuim en voorkomen van verzuim.  Onze aanpak werkt en dat is niet voor niks. Wij kijken naar het totaal. Soms ligt de oplossing in de organisatie. In de verdeling van werk of in de relatie tussen leidinggevende en medewerker. Soms zijn er in de werkomgeving risico’s die de inzetbaarheid kunnen verlagen. Een andere keer zoomen we juist in op de medewerker. Wat vindt iemand van zijn werk? Zijn er risico’s in iemands belasting en balans?

Zo kunnen wij door middel van een preventief medisch onderzoek je informeren over de gezondheid van jouw medewerkers en mogelijke risico’s. Met deze managementdata kan je tijdig actie ondernemen om de gezondheid van jouw medewerkers te verbeteren en goed te houden. Verder faciliteren wij ook trainingen op maat om jouw leidinggevenden te helpen verzuim op te lossen en te voorkomen. Hierbij kijken we naar actuele praktijkvoorbeelden uit jouw organisatie. Aan de hand van deze voorbeelden helpen wij je om hier beter op in te spelen.

Ik ben benieuwd hoe VSD mij kan helpen. AFSPRAAK MAKEN

INTERIM CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP