Kwaliteit

Bij VSD streven we altijd naar de hoogste kwaliteit. Dit doen we in onze adviezen, in de samenwerking met andere partijen, maar ook in onze informatievoorziening. Om die laatste reden hebben we deze kwaliteitspagina aangemaakt. Hier vind je een aantal documenten die voor jou van belang zijn. Sommige documenten zijn verplichte kost, anderen vooral heel handig.

ISO 9001 en Certificaat Arbodiensten

Het certificaat arbodiensten is een bewijs dat jij er op kan vertrouwen dat het managementsysteem van VSD goed functioneert en onze dienstverlening aan wettelijke eisen voldoet o.g.v. van Arbo, gegevensbeveiliging en privacybescherming.

Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee privacywetgeving centraal geregeld is voor de hele Europese Unie. De Europese Unie wil mensen hiermee meer controle geven over de manier waarop organisaties met hun persoonsgegevens omgaan. We beschrijven hier hoe wij jouw privacy waarborgen en omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Klachtenreglement

Ondanks ons streven naar de hoogst haalbare kwaliteit, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de dienstverlening. Omdat wij ook hier van kunnen leren, hebben we een klachtenregeling opgesteld.

Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden stellen we graag beschikbaar. Niet om over te discussiëren, maar wel om duidelijk te maken hoe wij werken. Door onze samenwerking weet je dat al, maar nu ook zwart op wit. 

Beveiligingsaanpak gegevensverwerkingsystemen

De programma's waar wij alle gegevens in opslaan moeten voldoen aan wettelijke eisen. Een ISO normering is daar een onderdeel van. Wij zullen je niet vermoeien met alle systeem specificaties, maar willen je wel graag laten weten hoe onze leverancier de kwaliteit weet te waarborgen.

Second Opinion bedrijfsarts

Ben je het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts dan kan een second opinion worden aangevraagd. Wanneer en hoe je een aanvraag voor een second opinion bedrijfsarts start lees je hier.

Procedure wisseling arts & casemanager taakdelegatie

VerzuimService Desk vindt het belangrijk dat medewerker en bedrijfsarts/casemanager taakdelegatie een behandelrelatie hebben die gebaseerd is op vertrouwen. Indien dit vertrouwen er niet is, om wat voor reden dan ook, dan is het (eventueel) mogelijk om te wisselen van bedrijfsarts.

Kwaliteit op Maat

Kwaliteit op Maat is een belangenbehartiger voor alle professionals op het gebied van arbo, verzuim en preventie. 

BESPAAR VANDAAG NOG EN STAP VOORDELIG OVER OVERSTAPPEN

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP