ISO 9001 en Certificaat Arbodiensten

Het certificatieschema arbodiensten eist dat het managementsysteem van een arbodienst voldoet aan ISO 9001. Daarnaast bevat het aanvullende eisen uit de Arbowet en wetgeving over gegevensbeveiliging en privacybescherming.

Bij VSD leveren we producten en diensten die het werkvermogen van organisaties vergroten en ondersteunen bij het oplossen en voorkomen van verzuim. Onze Gezond Werken benadering is afgestemd op de realisatie van een positief werkklimaat. Hierbij wordt de organisatie versterkt op het gebied van weerbaarheid en veerkracht.

De directie van VerzuimService Desk stelt zich tot doel de hoogste klanttevredenheid te realiseren in arbodienstverlening. Het uitgangspunt daarbij is dat het gevoerde beleid leidt tot een zodanig kwaliteitsniveau, dat de opdrachtgever ons als goede deskundige partner beschouwt.

Naast deze klanttevredenheid streven wij naar een gezonde en efficiënte bedrijfsvoering, als onderdeel van een continu verbeterproces van onze organisatie. Als bedrijfsdoelstelling streven wij er niet naar de grootste onderneming in de branche te worden, wel de beste wat betreft visie en vakmanschap voor klanten die bij VSD passen.

Het certificaat arbodiensten is bewijs dat ons managementsysteem werkt en dat jij er dus op kan vertrouwen dat we continue gericht zijn op kwaliteitsverbetering, we diensten bieden die voldoen aan de behoeften van onze klanten én aan de actuele wet- en regelgeving.

Klik hier voor ISO 9001 certificaat

Klik hier voor Certificaat Arbodiensten

        

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP