Werkwijze

Het klinkt misschien gek, maar met onze manier van werken worden wij zelf steeds minder belangrijk. Dat komt omdat met het verstrijken van de tijd jouw organisatie steeds meer grip krijgt op verzuim. Hoe we dat doen? We hanteren het VSD ontwikkelModel:

 
 
Optimaliseren samen met VSD

Bij de start van een samenwerking verzetten we vaak direct veel werk voor jou. We gaan aan de slag met dossiers die urgent zijn. Bekijken of we jouw werkprocessen efficiënter en dus goedkoper kunnen maken. Noem maar op.

Dit optimaliseren doen we op 3 manieren:

 1. We zorgen ervoor dat we elkaar goed leren kennen . We maken een scan van de huidige situatie. We doen dit op beleidsniveau, procesniveau en dossierniveau. We inventariseren bestaande rolverdelingen, werkwijze, verzuimcijfers en overige risico’s. Jouw RI&E en eventuele resultaten van preventieve activiteiten zoals een PMO nemen we hier ook in mee.
 2. We stellen samen een concreet Plan van Aanpak op met acties voor jou en voor VSD De invulling hiervan wordt bepaald door de gewenste situatie en/ of met de huidige werkwijze, rolverdeling, kennis, kunde en ervaringen met verzuimbegeleiding van de organisatie dit te realiseren is.  
 3. De groten lijnen zijn bepaald. We gaan daadkrachtig aan de slag. Dit doen we stap voor stap. Inspelen op veranderingen vinden we belangrijker dan strak volgen van een plan.

Leren samen met VSD

Dit is de fase van deskundigheidsbevordering en bewustwording waarbij wij leidinggevenden coachen op het sturen van gedrag en denken in mogelijkheden.  Dit doen we door middel van on the job, in-company trainingen of onze open inschrijf trainingen. Lastige situaties oplossen zien wij als een kans voor de organisatie om te leren. Om geleidelijk aan beter te worden. Wij vinden dat verzuim het beste direct en dichtbij kan worden aangepakt. Daarom dragen we onze kennis over aan jou en aan de mensen in jouw organisatie. Praktische tips die je kunt gebruiken in situaties die vaak voorkomen. Denk aan een manier hoe je een dossier opbouwt. Vaardigheden om een goed gesprek te voeren. Signaleren van mogelijk verzuim. 

Het 3 stappen Leermodel

 1. Voordoen
  Kiezen we er samen voor om anders te werken, dan doen wij veel voor. We laten zien hoe het ook kan en wat het effect is van de verandering. We sluiten daarbij aan bij de voorkennis die er is, met de bedrijfscultuur en met jouw wensen als opdrachtgever.
 2. Meedoen
  Iets nieuws leren vraagt om oefening. Soms zelfs met vallen en weer opstaan. Tijdens het veranderingsproces staan we naast je, doen met je mee of doen soms bewust zelf een stapje terug.
 3. Zelf (laten) doen
  Uiteindelijk beheers je de nieuwe kennis en vaardigheden en kun je zelfstandig aan de slag. Natuurlijk zijn we er altijd. Een manier die onze klanten aanspreekt. Jij bent immers een professional net zoals wij dat zijn en samen vullen we elkaar aan.

Faciliteren blijft VSD doen

We blijven beschikbaar; met onze verzuimmanager als vraagbaak, bedrijfsartsen, onze providerboog of om in te springen als het even te druk is. Via onze verzuimapplicatie die je helpt met alle stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter kunnen wij meekijken en indien nodig tijdig actie ondernemen. VSD is en blijft altijd het vangnet en sparringpartner waar je op terug kan vallen. Van het uitvoeren van de verzuimbeoordelingen tot en met de Eindevaluatie en zelf de WGA periode daarna. Samen bepalen we de mate en invulling van de ondersteuning die bij jouw past op dat moment. Intensief of op afroep.

Onze 3 fase zijn een route. Elke stap is maatwerk. De duur, noodzaak en invulling per stap verschilt per bedrijf. Aan de ene kant verlagen we samen het verzuim. Aan de andere kant verwerven leidinggevende(n) inzichten en leren zij om ziekteverzuim meer zelfstandig op te lossen en te voorkomen. Kortom: met de keuze voor VSD investeer je letterlijk in de toekomst.

BESPAAR VANDAAG NOG EN STAP VOORDELIG OVER OVERSTAPPEN

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP