Wat doet een Arbodienst?

Wat doet een Arbodienst?
In de basis is het de taak van ons als Arbodienst om werkgevers en medewerkers te ondersteunen bij verzuim en arbeidsomstandigheden. VerzuimService Desk heeft een eigen visie op deze primaire processen. Wie wij zijn en hoe wij jou kunnen helpen, lees je hier.

Is een Arbodienst verplicht?
Ja, het werken met een arbodienst is verplicht als je 1 of meer medewerkers hebt. Sinds 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht, waarin is opgenomen dat elke werkgever een basiscontract af moet sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit is opgesteld om ervoor te zorgen dat werkgevers passende zorg en begeleiding bieden aan (zieke) medewerkers en ze goed voorlichten over mogelijke arbeidsrisico’s.

Is een bedrijfsarts verplicht?
Ja. Een van de onderdelen van de Arbowet is het beschikbaar stellen van een bedrijfsarts voor verzuimbegeleiding, het (open) spreekuur, arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO/PAGO) en aanstellingskeuringen. Andersom is de medewerker ook verplicht om gehoor te geven aan een oproep van de bedrijfsarts. Het is in het belang van de re-integratie om periodiek de medische voortgang te evalueren.