Vanaf 1 april 2016 is er een nieuwe regeling voor zwangerschapsverlof bij tweelingen/meerlingen. De medewerkster kan eventueel het zwangerschapsverlof eerder in laten gaan. Het verlof kan in gaan tussen de 10 en 8 weken voor de dag na de uitgerekende datum. De medewerkster bepaalt zelf de eerste dag van het verlof.

De medewerkster die in verwachting is van een tweeling of meerling kan er ook nog steeds voor kiezen om het verlof gewoon tussen de 6 tot 4 weken voor het verlof in te laten gaan.

Let er als werkgever wel op dat u de WAZO-aanvraag tijdig doet (tussen de 4 en 2 weken vóór de ingangsdatum van het verlof).

Zijn uw medewerksters ook op de hoogte van de mogelijkheid om het bevallingsverlof in delen op te kunnen nemen? Sinds 1 januari 2015 is dat namelijk mogelijk. Het laatste stukje verlof kan in delen opgenomen worden. Het gaat om het verlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het verlof kan gespreid opgenomen worden over een periode van maximaal 30 weken. De totale duur van het verlof verandert hiermee niet. De medewerkster moet uiterlijk 3 weken na het begin van het bevallingsverlof bij u als werkgever de aanvraag doen om het verlof in delen op te mogen nemen.

Het verlof wordt door het UWV wel uitbetaald alsof het verlof in een aaneengesloten periode opgenomen is

Ook geldt er een regel van extra bevallingsverlof bij ziekenhuisopname van het kind. Als een kindje langer dan een week in het ziekenhuis heeft gelegen kan de medewerkster recht hebben op extra bevallingsverlof. Enkele voorwaarden voor verlenging van het bevallingsverlof:

  • De medewerkster krijgt geen extra verlof over de 1e week dat de baby in het ziekenhuis lag.
  • Afhankelijk van de situatie kan het bevallingsverlof maximaal 10 weken extra duurt.