Heb je een vraag?088 554 554 5

Inloggen

Lees hier de meest actuele informatie over de wettelijke regels, ingestelde (nood) maatregelen, re-integratie en preventie in tijden van het Coronavirus.

Second Opinion bedrijfsarts

VerzuimService Desk: Werkwijze second opinion

Wanneer je medewerker een second opinion wil, kan hij/zij die zelfstandig of via jou aanvragen bij VerzuimService Desk (VSD). Dit kan digitaal (per bericht in VerzuimXpert), per e-mail en per telefoon. Als werkgever ben je wettelijk verplicht om je medewerkers te informeren over de werkwijze omtrent de aanvraag second opinion. Daarom zetten wij onze werkwijze graag voor je op een rij:

 1. Zodra de aanvraag binnenkomt, nemen wij de procedure met je medewerker door.

 2. Wij plannen een afspraak met de behandelend (oorspronkelijke) bedrijfsarts in. De bedrijfsarts bespreekt vervolgens met je medewerker de vraagstelling voor een second opinion door. Na dit gesprek meldt de bedrijfsarts of VSD je medewerker aan bij een derde partij (de Bedrijfsartsengroep).

  Wanneer jij een contract hebt met een andere partij voor de second opinion, dan zullen wij je medewerker verwijzen naar deze partij en zijn zij leidend in de procedure.

 3. Een backoffice medewerker van de Bedrijfsartsengroep stelt tenminste 1 (bij voorkeur 2) second opinion bedrijfsarts(en) voor. Je medewerker ontvangt het voorstel en wordt verzocht zo snel mogelijk een keuze te maken. In elk geval binnen 48 uur.

 4. De eigen bedrijfsarts en je medewerker leveren een ingevuld en ondertekend machtigingsformulier met een heldere vraagstelling bij de backoffice van Bedrijfsartsengroep aan. De backoffice controleert de aanvraag. Indien de aanvraag compleet is, wordt er een second opinion ingepland bij de gekozen bedrijfsarts. De streeftijd is binnen 15 werkdagen.

 5. De vraagstelling en het relevante medisch dossier wordt vervolgens aan de second opinion bedrijfsarts beschikbaar gesteld. Alle benodigde stukken worden, voor aanvang van het secons opinion consult, door de backoffice van Bedrijfsartsengroep verzorgt.

 6. De second opinion bedrijfsarts leest zich in en ontvangt en onderzoekt je medewerker. Indien noodzakelijk wordt met toestemming van je medewerker extra informatie ingewonnen. Bij voldoende informatie stelt de bedrijfsarts een second opinion advies op. Je medewerker ontvangt dit advies en geeft schriftelijk aan of hij/zij toestemming geeft dit advies te delen met de eigen bedrijfsarts en/of werkgever. Je medewerker kan er ook voor kiezen dat er geen terugkoppeling volgt aan de eigen bedrijfsarts.

 7. VSD rondt het proces af door de medewerker een afspraak bij zijn/haar eigen bedrijfsarts aan te bieden om het advies te bespreken. Dit is niet verplicht. De afronding is het genoemde advies of het bericht dat er geen inhoudelijk advies volgt. Jij ontvangt tegelijkertijd met de bedrijfsarts het bericht over de afronding van de second opinion.

 8. Wanneer je medewerker ervoor kiest de second opinion te bespreken met de eigen bedrijfsarts, dan overleggen zij samen wat hierover wordt terugkoppelt aan jou als werkgever.

 Belangrijke toevoegingen:

 • Zolang het proces van de second opinion loopt, geldt het advies van de eigen bedrijfsarts.
 • Het aanvragen van een second opinion is niet anoniem.
 • De oorspronkelijke, behandelend bedrijfsarts blijft bedrijfsarts voor de medewerker, ook na de second opinion.

 

INTERIM-CASEMANAGER NODIG..? NEEM OOK CONTACT MET ONS OP